Hỏi đápPhong Tê Thấp Nhất Nhất uống bao lâu thì khỏi?
anhhien Nhân viên hỏi 3 năm trước
anhhien Nhân viên trả lời 3 năm trước

Tình trạng bệnh lý xương khớp ở mỗi người khác nhau và đáp ứng điều trị với thuốc cũng sẽ khác nhau, nên sẽ không có thời gian chung để được coi là “khỏi bệnh”. Người bệnh nên kiên trì sử dụng sản phẩm liên tục ít nhất là 2 – 3 tháng để đánh giá đáp ứng thuốc với cơ thể, từ đó xác định được thời gian thuốc có tác dụng rõ rệt lên bệnh lý xương khớp của mình.